مقالات
خرداد ۶, ۱۳۹۸

تاملی در رابطه مدیریت منابع انسانی و مدیریت شهری

مدیریت شهری را می‌توان سازمانی فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیررسمی مؤثر و…
ادامه مطلب