محسن هاشمی رفسنجانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران”

واقعیت این است که سرمایه گذار به جای آن که جذب بافت فرسوده شود، جذب باغات شمال تهران می شود. شورای پنجم به دنبال این است تا معماری در شهر را بر اصل بافت فرسوده بگذارد و سرمایه‌ها را از باغات شمال تهران به سمت بافت فرسوده سوق دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در نشست «بافت فرسوده فرصتی برای بازآفرینی شهری» که از سوی کمیته امکان سازندگی حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد، با اشاره به تاریخچه نوسازی بافت فرسوده در تهران گفت: از سال ۱۳۰۹ همزمان با حکمرانی رضاشاه در ایران برخورد با بافت فرسوده در قالب تخریب دیوارهای کهن و گسترش شهر شروع شد. این روند در گذر زمان ادامه پیدا کرد که یکی از نمونه های بارز آن پروژه نواب است که در زمان آقای کرباسچی انجام شد. امروز نیز اقدامات مربوط به نوسازی انجام می‌شود اما در تمام این سال‌ها کار اساسی که باید می‌شد، هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد. وی عنوان کرد: بر اساس یکی از تعاریف بافت فرسوده، امروز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در تهران داریم اما در تعریف دیگر این رقم تا ۱۵ هزار هکتار افزایش پیدا می کند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه از گذشته در ایران اقدامات مربوط به نوسازی عمدتاً جنبه میراث فرهنگی داشته است، گفت: پروژه مسکن مهر از جمله اقداماتی بود که می‌توانست تغییراتی در بافت فرسوده ایجاد کند چراکه از سوی سیستم بانکی وام کلانی تزریق شد. یقیناً، اگر بودجه‌ای که به مسکن مهر اختصاص داده شده بود در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گرفت، این امکان وجود داشت که مسکن مهر مناسب‌تری در داخل شهر ساخته شود. هاشمی رفسنجانی ادامه داد: واقعیت این است که سرمایه‌گذار به جای آن که جذب بافت فرسوده شود، جذب باغات شمال تهران می‌شود. در تمام این سال‌ها هم به گونه‌ای رفتار شده که هر مشکلی که برای سرمایه‌گذار در این زمینه به وجود می آمد را به فوریت حل می کردیم اما در بافت فرسوده سرمایه‌گذار هزاران مشکل داشت و هیچ‌کس مشکل او را حل نمی‌کرد. به گفته وی شورای پنجم به دنبال این است تا معماری در شهر را بر اصل بافت فرسوده بگذارد و سرمایه‌ها را از باغات شمال تهران به سمت بافت فرسوده سوق دهد. وی در پایان در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه از پروژه نواب که در دوره آقای کرباسچی انجام شد، رضایت دارد، گفت: انتقاداتی به این طرح است که دو بافت موجود در محدوده را جدا کرد و می‌توانست بهتر عمل کند.

منبع: خبرگزاری مهر

نظر بدهید